test


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase test was found total 1 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note
test

test

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
test
This is computer translation of word/phrase test via Deep translate API.

Synonym for word test:

závěť,poslední vůle,testament ,písemka,test ,zkouška,nácvik,pokus,vyzkoušení,test ,atestace,osvědčení,potvrzení ,ohradit se,protestovat ,ověřit, legalizovat,testovat ,bránit se,protestovat ,testovat,ověřit ,potvrzení,doklad,atestace,paragon,stvrzenka,průkaz,osvědčení,dosvědčení ,protestovat,bránit se,ohradit se ,

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

k rel="stylesheet" type="text/css" href="SSJC.css" id=sspol> Slovník spisovného jazyka českého

Nalezeno 2 heslových statí.

†test

, -a, †tesť, -tě m. (†testa, -y, †tesť, -tě ž.) tchán (tchyně): láska zeťů k testům (Hol.); zradit t…

test

I, -u m. (6. j. -u) (z angl. driv. lat.) 1. zprav. odb. zkouška k ověřování urč. hodnot, jakosti, vl…

Use in sentenses
 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English
Testování samotné je jako první v historii \„ prováděno výhradně u černošských mužů a žen trpících selháváním srdce \ The trial itself was the first ever \ conducted exclusively in black men and women suffering from heart failure . \
Test tedy jen potvrdil , co se zatím jen tušilo The test made explicit what was implicit .
Test , jímž musí projít Viktor Juščenko a představitelé jeho oranžové revoluce , tak jako litevští demokraté v letech 1990 - 91 , je prokázat , že demokracie neznamená , že většina bude utlačovat některou z menšin The test for Viktor Yushchenko and his Orange revolutionaries , as it was for Lithuania ’ s democrats in 1990 - 91 , is to show that democracy does not mean that the majority suppresses any minority .
Test těchto procesů bude ovšem spočívat v tom , zda budou postavené na faktech , nestranné a zásadové – a zda budou jako takové vnímány But the test of the trials will be whether they are – and are seen to be – fact - driven , impartial , and consistent with international standards .
Těstoviny s \„ nízkým obsahem uhlohydrátů “ patří do kategorie zdravých jídel , která jsou v oboru známá jako \„ menší zlo “ – jde o potraviny s nižším množstvím nežádoucích kalorií , tuků , transtuků , cukru , soli nebo uhlohydrátů “ Low - carbohydrate ” pasta is in a category of health foods known in the trade as “ lesser evils ” – foods with fewer unwanted calories , fat , trans fat , sugars , salt , or carbohydrates .
Testem jsou sebevražedné atentáty The test is suicide bombing .
Testovaným subjektům rekrutujícím se z komunity nezákonných přistěhovalců z Latinské Ameriky bylo vyhrožováno , že budou - li si stěžovat na rizika spojená s přijímaným lékem , bude o jejich nezákonném pobytu informováno ministerstvo vnitřní bezpečnosti Trial subjects drawn from illegal Latin American immigrants were threatened with reporting of their illegal status to the US Department of Homeland Security if they complained about the risks of the drug that they received .
Testy rozpoznávání sebe sama v zrcadle tedy mohou vypovídat o tom , jak zvířata vnímají své tělo , ale neříkají už zhola nic o jejich vědomí sebe sama So tests of self - recognition in mirrors may say something about how animals view their bodies , but says nothing about their self - awareness .