Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase teacher was found total 4 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
teacher profesor
teacher učitel [male]
teacher učitelka [female]
Teacher Profesor

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
teacher. učitel .

Definition:

TeacherOne who teaches or instructs; one whose business or occupation is to instruct others; an instructor; a tutor.
TeacherOne who instructs others in religion; a preacher; a minister of the gospel; sometimes, one who preaches without regular ordination.

Synonyms:

instructor,
instructor, abstract, abstraction, educator, pedagog, pedagogue,

Antonyms:

pupil, Nothing antonyms found for term: teacher

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n. a person who teaches, esp. in a school. øøteacherly adj.,

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Teachers and nurses are dying ; police and security forces are being hard hit , and 14 million children have already been orphaned by AIDS . Učitelé a zdravotní sestry umírají ; policejní a bezpečnostní složky jsou tvrdě zasaženy a 14 milionů dětí již následkem AIDS osiřelo
Teachers worry that banning possession of seditious materials will undermine academic freedom . Učitelé se obávají , že zákaz vlastnictví štvavých materiálů podkope akademickou svobodu
Teachers take their job seriously . Učitelé svou práci berou vážně
Teachers need to be paid at least twice as much as they are now , for their wages are only half those of ( poorly paid ) industrial workers . Plat učitele se musí zvýšit nejméně dvojnásobně ; vždyť učitelský plat dosahuje sotva poloviny toho , co vydělají ( mizerně placení ) dělníci v průmyslu
Teachers ’ unions , especially , are a catastrophe , blocking any rationalization or improvement of many countries ’ education systems . Zejména školské odbory jsou katastrofou , neboť v mnoha zemích blokují jakoukoliv racionalizaci nebo zlepšení vzdělávacího systému

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon