slovn%25C3%25AD


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase slovn%25C3%25AD was found total 0 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
slovn%25C3%25AD
This is computer translation of word/phrase slovn%25C3%25AD via Deep translate API.

Synonym for word slovn%25C3%25AD:

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

slovní (řidč., zast. slovný) příd. 1. k slovo 1: s. výraz, obrat; s. bohatství jazyka; s. doprovod; s-ý význam (písně) (L. Steh.); s. půtka, (s-á Jir.) potyčka; s. hříčka; jaz. s. druh; s. čeleď; s. zásoba lexikální; s. význam věcný, slovníkový, lexikální; s. spojení; s. přízvuk; s. zápor popírající význam slova n. vyjadřující význam opačný (zprav. záporkou ne-, ni-); škol. s. rozbor slovnědruhový a tvaroslovný; mat. s. úloha vyjádřená slovy; ekon. (ochranná) s. známka †2. doslovný: s. přeložení (Šaf.); přísl. slovně: s. vyjádřit; s. se potýkat; – zast. s. opakovat (Z. Nej.) doslovně

Use in sentenses

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English