rusk%25C3%25BD


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase rusk%25C3%25BD was found total 0 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
rusk%25C3%25BD
This is computer translation of word/phrase rusk%25C3%25BD via Deep translate API.

Synonym for word rusk%25C3%25BD:

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

k rel="stylesheet" type="text/css" href="SSJC.css" id=sspol> Slovník spisovného jazyka českého

Nalezeno 3 heslových statí.

Rus

, -a m. (1. mn. -ové, zast. -i Herb., Zey.) (Ruska, -y ž.) 1. příslušník východoslovanského národa o…

Rusko

, -a s. 1. (čast. dř.) neoficiální název Sovětského svazu n. RSFSR, popř. jejich evropské části: sov…

ruský

příd. k Rus, k Rusko: r. národ, jazyk; r-á literatura; r-ští revolucionáři; útlak neruských národů z…

Use in sentenses
 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English