n%2525C4%25259Bmeck%2525C3%2525BD


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase n%2525C4%25259Bmeck%2525C3%2525BD was found total 0 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
n%2525C4%25259Bmeck%2525C3%2525BD
This is computer translation of word/phrase n%2525C4%25259Bmeck%2525C3%2525BD via Deep translate API.

Synonym for word n%2525C4%25259Bmeck%2525C3%2525BD:

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

k rel="stylesheet" type="text/css" href="SSJC.css" id=sspol> Slovník spisovného jazyka českého

Nalezeno 2 heslových statí.

Němec

, -mce m. (Němka, -y ž., Němkyně v. t.) příslušník germánského národa obývajícího Německo: spoluprác…

německý

příd. (2. st. němečtější) k Němec: n. jazyk; n-á literatura; n-á říše; N-á demokratická republika (z…

Use in sentenses
 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English