implementace


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase implementace was found total 2 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note
implementace

implementation

n:
implementace

implementations

n:

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
implementace
This is computer translation of word/phrase implementace via Deep translate API.

Synonym for word implementace:

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

k rel="stylesheet" type="text/css" href="SSJC.css" id=sspol> Slovník spisovného jazyka českého

Nenalezeno.

Use in sentenses
 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English
Implementace metody poskytnutí likvidity , jak ji prosazoval Bagehot , by dokázala účinně zabránit bankovním panikám , a to bez lákadla přílišného riskování , jež je spojeno s pojištěním vkladů Implementing liquidity provision policies like those advocated by Bagehot would prevent bank panics without the incentive for undue risk - taking associated with deposit insurance .