Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase huge was found total 12 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
huge enormní
huge masivní adj:
huge mohutný adj:
huge nesmírný
huge obrovitý adj:
huge obrovský
huge ohromný adj:
huge veliký adj:
Huge Ohromný GB
Huge Gigant
Huge Ohromný
Huge Velkolepý

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
huge. obrovský

Definition:

HugeVery large; enormous; immense; excessive; -- used esp. of material bulk, but often of qualities, extent, etc.; as, a huge ox; a huge space; a huge difference.

Synonyms:

Brobdingnagian, immense, vast, large, big,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: huge

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

adj. 1 extremely large; enormous. 2 (of immaterial things) very great (a huge success). øøhugeness n. [ME huge f. OF ahuge, ahoge, of unkn. orig.],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Huge investments – worth trillions of euros – will be needed to meet global energy requirements . Abychom uspokojili globální energetické nároky , bude zapotřebí ohromných investic , v hodnotě biliónů eur
Huge mourning crowds , crying , nearly hysterical , could be seen all over the vast empire Stalin had ruled . Po celém rozlehlém impériu , jemuž Stalin vládl , byly vidět obrovské smuteční průvody a ozýval se téměř hysterický pláč
Huge tax cuts and rising military spending have fueled an enormous rise in imports , and therefore a yawning trade deficit now accompanies America ’ s weak fiscal position . Obrovské daňové škrty a rostoucí vojenské výdaje podnítily enormní vzestup dovozu , a tak dnes slabou fiskální pozici Ameriky doprovází i propastný obchodní deficit
huge trade deficits have persisted since Ronald Reagan ' s misguided tax cuts of 1981 converted America from the world ' s largest creditor into the world ' s largest debtor . · Obrovské obchodní schodky , jež přetrvávají už od doby pochybených daňových škrtů Ronalda Reagana v roce 1981 , díky nimž se USA , do té doby největší světový věřitel , staly největším světovým dlužníkem

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
huge adjectivevery large or extensiveas a of great size or area b great in scale or degree c great in scope or character

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon