Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase aw was found total 0 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
aw. ach

Definition:

Synonyms:

No synonyms found. Try other word.

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: aw

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Aware that he must establish a greater sense of political legitimacy , his cabinet is likely to include representatives of other political parties . Uvědomuje si , že musí dát vzniknout silnějšímu pocitu politické legitimity , a tak jeho kabinet zřejmě bude zahrnovat zástupce ostatních politických stran
Aware of a potential threat from within their ranks , Musharraf has populated his inner circle with relatively junior ( and reliably loyal ) officers . Vědom si potenciální hrozby z jejich řad , Mušaraf svůj nebližší okruh zaplnil poměrně služebně mladými ( a spolehlivě oddanými ) důstojníky
Aware of the danger that Schroeder may pick a dubious candidate for Issing ’ s post , senior ECB officials are already quietly discussing ways to outmaneuver him . Vědomi si nebezpečí , že Schröder by mohl na Issingův post dosadit pochybného kandidáta , vysoce postavení úředníci ECB už v tichosti diskutují , jak jej přechytračit
Aware of the ultra - nationalist threat from Jean - Marie Le Pen , who took second place in the 2002 presidential election , Sarkozy has said that he wants “ to talk to those who have moved toward the far right because they are suffering . ” Vědom si ultranacionalistické hrozby ze strany Jean - Marie Le Pena , který se v prezidentských volbách v roce 2002 umístil jako druhý , prohlásil Sarkozy , že chce \„ hovořit s těmi , kdo se přesunuli ke krajní pravici , protože tito lidé trpí “
Awesome frontier barriers are erected . Na hranicích bohatých zemí se tyčí majestátní zátarasy

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon