Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase ani was found total 0 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
ani. ani .

Definition:

AniAlt. of Ano

Synonyms:

cuckoo,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: ani

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Animal - welfare advocates protest that crowding the chickens keeps them from forming a natural flock , causes them stress , and , in the case of laying hens , prevents them from even stretching their wings . Obhájci slušného zacházení se zvířaty namítají , že stísněnost znemožňuje kuřatům vytvářet přirozená hejna , způsobuje jim stres a v případě nosnic brání ptákům i v natažení křídel
Animal experiments tested these novel and highly potent compounds . Sloučeniny byly odzkoušeny na zvířatech
Ani mě to nezajímá. I don't even care.
Ani jsem tam nebyl. I wasn't even there.
Ani jsem tam nebyla. I wasn't even there.
Ani Tom nečekal. Even Tom didn't wait.
Ani jsem si nevšiml. I didn't even notice.
Ani trochu to nebolelo. It didn't hurt a bit.
Ani trochu se mi to nelíbilo. I didn't like it a bit.
Ani já nemám peníze. I have no money either.
Ani se nejmenuji Tom. My name isn't even Tom.
Ani Tom není ospalý. Tom isn't sleepy either.
Ani mě to nezajímá. I don't even care.
Ani jsem tam nebyl. I wasn't even there.
Ani jsem tam nebyla. I wasn't even there.
Ani Tom nečekal. Even Tom didn't wait.
Ani jsem si nevšiml. I didn't even notice.
Ani trochu to nebolelo. It didn't hurt a bit.
Ani trochu se mi to nelíbilo. I didn't like it a bit.
Ani já nemám peníze. I have no money either.
Ani se nejmenuji Tom. My name isn't even Tom.
Ani Tom není ospalý. Tom isn't sleepy either.
Ani mě to nezajímá. I don't even care.
Ani jsem tam nebyl. I wasn't even there.
Ani jsem tam nebyla. I wasn't even there.
Ani Tom nečekal. Even Tom didn't wait.
Ani jsem si nevšiml. I didn't even notice.
Ani trochu to nebolelo. It didn't hurt a bit.
Ani trochu se mi to nelíbilo. I didn't like it a bit.
Ani já nemám peníze. I have no money either.
Ani se nejmenuji Tom. My name isn't even Tom.
Ani Tom není ospalý. Tom isn't sleepy either.
Ani jsem nevěděl, jak se jmenuje. I didn't even know his name.
Ani ses nerozloučil. You didn't even say goodbye.
Ani se neznáme. We don't even know each other.
Ani na chvíli toho nelituji. I don't regret it for a second.
Ani Tom ani Mary neměli práci. Neither Tom nor Mary had a job.
Ani já to dělat nebudu. I'm not going to do that either.
Ani jsem nevěděl, že je to legální. I didn't even know that was legal.
Ani nevím, kde Tom bydlí. I don't even know where Tom lives.
Ani jsem si nevšiml, kdy Tom odešel. I didn't even notice when Tom left.
Ani nemám na únavu čas. I don't even have time to be tired.
Ani Tom to nemusí dělat. Tom doesn't need to do that either.
Ani Tom to nesmí dělat. Tom isn't allowed to do that either.
Ani Tom, ani Mary si nic nekoupili. Neither Tom nor Mary bought anything.
Ani Tom ani Mary práci nenašli. Neither Tom nor Mary has found a job.
Ani nevím, jak je to možné. I don't even know how that's possible.
Ani jedna z těchto knih není zajímavá. Neither of those books is interesting.
Ani jeden z mých rodičů nemluví francouzsky. Neither of my parents can speak French.
Ani nevím, jestli jsou stále naživu. I don't even know if they're still alive.
Ani se to nepokusím vyslovit. I'm not even going to try to pronounce that.
Ani Tom ani Mary to nechce dělat dnes. Neither Tom nor Mary wants to do that today.
Ani moje žena, ani moje děti o tom nevěděly. Neither my wife nor my children knew about that.
Ani Tom, ani Mary nebudou smět navštívit svoje děti. Neither Tom nor Mary will be allowed to visit their children.
Ani jejich rodičům nejde občas dvojčata rozlišit. Even their parents sometimes have trouble telling the twins apart.

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon