Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase ATM was found total 4 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
ATM bankomat n:
ATM ATM
Atm Atmosféra
Atm Zemská atmosféra

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
ATM. bankomat .

Definition:

Synonyms:

ATM, asynchronous transfer mode, automatic teller, cash dispenser, AT, cash machine, automated teller machine, automatic teller machine, automated teller, standard pressure, atmosphere, standard atmosphere,
standard atmosphere, atmosphere, standard pressure, asynchronous transfer mode, ATM, cash machine, cash dispenser, automated teller machine, automatic teller machine, automated teller, automatic teller, data communication, digital communication, machine, pressure unit,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: ATM

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

abbr. Physics atmosphere(s).,

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Atmospheric CO 2 could not have been a major contributor , because it had increased by only about 7 % before 1950 , when the warming leveled off for a couple of decades . Atmosférický oxid uhličitý rozhodně významnou příčinou být nemohl , protože do roku 1950 , kdy se globální oteplování na několik desetiletí ustálilo , se jeho podíl v atmosféře zvýsil jen o 7 procent
Atmospheric CO 2 is therefore presumably the controlling factor for the coming century as well . Atmosférický oxid uhličitý tak bude pravděpodobně řídícím faktorem globálního klimatu i v tomto století
Atmospherically , at least , relations have , indeed , improved since the US presidential election , and both sides have expressed good will . Vzájemné vztahy se od prezidentských voleb v USA skutečně přinejmenším co do atmosféry zlepšily a obě strany daly najevo dobrou vůli
Atmosféra se hlavně skládá z dusíku a kyslíku. The atmosphere mostly consists of nitrogen and oxygen.

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon