%25C5%25BE%25C3%25ADla


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase %25C5%25BE%25C3%25ADla was found total 0 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
%25C5%25BE%25C3%25ADla
This is computer translation of word/phrase %25C5%25BE%25C3%25ADla via Deep translate API.

Synonym for word %25C5%25BE%25C3%25ADla:

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

žíla, -y ž. (7. j. žílou, žilou, mn. 2. žil, 3. žílám, žilám,...) 1. trubice vedoucí krev v živočišném těle (vůbec); trubice v živočišném těle, kterou proudí krev směrem k srdci; véna (anat.): krev koluje ž-mi, v žilách těla; naběhlé, modré žíly; křečové žíly městky (med.); přeřezat si žíly; ob. chodila, jak by jí žíly podřezal (Herb.) skleslá, zaražená; pustit, pouštět žilou (zast. zatít žílu, žilou Jir. aj.) odnít, odnímat větší množství krve otevřením někt. žil (někdejší léčebný postup), přen. oslabit, oslabovat, poškodit, poškozovat, zkrotit, krotit; krev mu vře, kypí v žilách je pobouřen, rozhněván; v žilách mu tuhne, stydne, mrzne krev jímá ho hrůza, děsí se; mít rtuť v žilách být živý, čilý, neposedný; mít oheň v žilách být živý, energický n. vášnivý; mít v žilách syrovátku být zbabělý; být pomalý; hrálo mu to v žilách projevoval vzrušení; přešlo mu to do žil stalo se to jeho zvykem, přirozeností; mít něco v žilách vrozeno, pevně vštípeno; není v něm dobré, kalé žíly (čast. žilky) nic dobrého; expr. dej pozor, aby se ti nezkrátily žíly abys nezlenošil; anat. horní a dolní dutá ž.; ž. pažní; ž. vrátnicová portální, vrátnice I 4; med. zast. zlatá ž. hemoroidy 2. nář. šlacha: koni ž. přeskočila, že kulhá (Jir.) 3. co tvarem žílu připomíná: stranou hlavních cest a žil komunikačních (Her.) tepen; uhodit, přijít na pravou žílu přijít na to pravé; uhodit na nepravou žílu zmýlit se; geol. výplň pukliny v zemské kůře složená z horniny, nerostu n. směsi nerostů: rudné, nerostné žíly; ložní ž.; pravá ž.; mocnost žíly; elektr. jednotlivý izolovaný vodič u kabelů s několika vodiči 4. mysl., zeměd. zast. samčí pohlavní úd zvěře spárkaté a někt. hospodářských zvířat 5. poněk. zast. karabáč z býčích žil (ve význ. 4); býkovec; nář. pomlázka z vrbových prutů: ž. biče; šlehat žilou (Třeb.); biřic s žílou; – ž. z červených a žlutých prutů (Mrš.) 6. hovor. expr. nadání I 1, vlohy, sklon 3: básnická ž.; dramatická ž. (Pujm.); humoristická ž.; zdrob. žilka v. t., expr. žilečka, žilenka, žilčička, žilčinka, -y ž.

Use in sentenses

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English