%2525C5%2525BEebr%2525C3%2525A1k


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase %2525C5%2525BEebr%2525C3%2525A1k was found total 0 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
%2525C5%2525BEebr%2525C3%2525A1k
This is computer translation of word/phrase %2525C5%2525BEebr%2525C3%2525A1k via Deep translate API.

Synonym for word %2525C5%2525BEebr%2525C3%2525A1k:

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

žebrák, -a m. (6. mn. -cích) (žebračka v. t.) 1. člověk, kt. žebrá: otrhaný, hladový ž.; ž. u cesty; kostelní ž-ci; dát ž-ovi almužnu; chodit od domu k domu jako ž. 2. expr. velmi chudý člověk; chudák 1, chuďas: přes noc se stal ž-em, přišel o všechno; byl z něho hotový, učiněný ž.; zhrub. ty ž-u jeden (nadávka); hist. žebráci zbytky husitských vojsk na Slovensku po pádu bratříků 3. nář. tělesně sešlý, ubohý člověk n. jiný tvor: být ž. na nohy (Preis.) 4. kart. slang. betl: prohrát ž-a; zdrob. k 1-3 žebráček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích): ž. boží (K. Čap.) skromný, pokorný, prostý člověk

Use in sentenses

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English