English-Slovak dictionary

Total pairs in English-Slovak dictionary: 73,200

 Flag United states English  Small Slovak Flag Slovak  
0s BC 0. roky 1. storočia pred Kr.
1 BC 1 pred Kr.
1 Chronicles Knihy kroník
1 E+1 m² Zoznam rádových veľkostí hmotnosti
1 E-6 m Mikrometer
1 E-9 m Nanometer
1 E4 m³ Zoznam rádových veľkostí hmotnosti
1 euro coins 1 euro
1. FC Brno Brno
1. FC Nuremberg 1. FC Norimberg
1. FC Nürnberg 1. FC Norimberg
1. FC Tatran Prešov 1. FC Tatran Prešov

n. noun adj. adjective v. verb adv. adverb sg. singular pl. plural