English-Czech dictionary

 Flag United states English  Flag Czech republic Czech  Icon notes NOTE  
wordhole huba: Shut your wordhole choad!Sprostý slovník
Yasser erekce zkratka Yasser CrackafatSprostý slovník
zipperhead osoba z orientu; velmi hanlivý výrazSprostý slovník
zoom-in náhlý neočekávaný polibek: John kissed me last night. It was a real zoom-inSprostý slovník

n. noun adj. adjective v. verb adv. adverb sg. singular pl. plural

Total pairs/words/phrases in English-Czech dictionary: 636 023